Терміни

 • Д
  • Державний класифікатор відходів - систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обгрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження та видалення відходів
  • Дерев'яна бочка - тара з натуральної деревини з поперечним перерізом у формі кола, з опуклими стінками, що складається з клепок і днищ, скріплених обручами.
  • Дерев'яний ІВС - складається з жорсткого або розкладного корпусу з деревини з внутрішнім вкладишем (але без внутрішньої тари), а також зі відповідного експлуатаційного та конструкційного обладнання.
  • Дирекція залізничних перевезень (дирекція) - відокремлений структурний підрозділ залізниці.
  • Довгомірний вантаж - вантаж, відношення довжини якого до бази рухомого складу перевищує значення 1,41.
  • Долікарська допомога - сукупність заходів, спрямованих на первинний захист людей від дії уражальних чинників, які здійснюються до втручання лікаря.
  • ДОПОГ (ADR) - "Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов".
  • Дорожньо-транспортний засіб - будь-який автомобіль, причіп, напівпричіп (уключаючи зчеплений транспортний засіб, тобто тягач із напівпричепом), що бере участь у дорожньому русі й використовується для переміщення вантажів. Кожний причіп розглядається як окремий транспортний засіб.