Терміни

 • У
  • Упаковка - готовий до відправлення кінцевий продукт процесу пакування, який складається з тари, великогабаритної тари, контейнера середньої вантажопідйомності для масових вантажів(ІВС) та їхнього вмісту. Цей термін охоплює посудини під тиском для газів відповідно до визначення поняття в цьому розділі, а також вироби, які за розміром, масою або конфігурацією мають перевозитися не упакованими, або на полозках, у решетуванні, або на вантажно-розвантажувальних пристосуваннях. Цей термін не поширюється на вантажі, що перевозяться навалом, та на речовини, які перевозяться в цистернах.
  • Уровень излучения в случае перевозки материала класса 7 - соответствующая мощность дозы, выраженная в миллизивертах в час.
  • Установившееся давление - давление содержимого сосуда под давлением, находящегося в состоянии термического и диффузионного равновесия.
  • Утверждение:

   Многостороннее утверждение в случае перевозки материала класса 7 - утверждение соответствующим компетентным органом страны происхождения конструкции или перевозки в соответствующем случае, а также в случае, когда груз должен транспортироваться через территорию или на территорию любой другой страны, утверждение компетентным органом этой страны. В термины "через территорию или на территорию" специально не включается понятие "над территорией", т. е. требования об утверждении и уведомлении не должны распространяться на страну, над территорией которой перевозится радиоактивный материал на борту воздушного судна, при условии, что в этой стране не предусматривается запланированная посадка.
  • Одностороннее утверждение в случае перевозки материала класса 7 - утверждение конструкции, которое требуется от компетентного органа только страны происхождения данной конструкции.
  • Утилізація відходів - використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.