Розробка регламентних технічних умов

Технічні умови – це документ, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси або послуги. Також, в цих документах повинні бути зазначені процедури, за допомогою яких можна встановити, чи дотримані дані вимоги. Технічні умови розробляються за рішенням розробника і/або виробника або за вимогою споживача продукції чи послуги. Технічні умови є невід'ємною частиною комплекту конструкторської або іншої технічної документації на продукцію чи послуги, а при відсутності документації повинні містити повний комплекс вимог до продукції чи послуги, її виготовлення, контроль і приймання. Вимоги, встановлені технічними умовами, не повинні суперечити обов'язковим вимогам державних або міждержавних стандартів, які поширюються на дану продукцію чи послугу.

Склад, послідовність та зміст технічних умов мають відповідати вимогам державних стандартів, що входять в систему ЄСКД. Технічні умови можуть бути нормативним документом, на відповідність якому проводиться сертифікація продукції та отримання сертифікату відповідності. Також технічні умови є основним документом, необхідним для прийняття рішення уповноваженими службами при санітарно-епідеміологічній оцінці продукції або послуги.