Терміни

 • A
  • Аварійна картка - документ установленої форми, що регламентує первинні оперативні дії працівників залізничного транспорту та спеціальних формувань, причетних до ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх магістральним залізничним транспортом.
  • Аварійна ситуація - умови, які відмінні від умов нормального перевезення вантажів, пов'язані із загоранням, витіканням, розсипанням небезпечного вантажу, пошкодженням тари або рухомого складу з небезпечним вантажем і які можуть призвести чи призвели до вибуху, пожежі, отруєння, опромінення, опіків, захворювання, обмороження, загибелі людей і тварин, небезпечних для природного середовища наслідків, а також випадки, коли в зоні аварії на залізниці виявилися вагони, контейнери або вантажні місця з небезпечними вантажами.
  • Аварійно-відбудовні роботи - комплекс заходів, які здійснюються спеціальними підрозділами залізничного транспорту і які спрямовані на остаточну ліквідацію наслідків аварійної ситуації.
  • Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричиняє до загибелі людей, або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей, призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу або завдає шкоди довкіллю.
  • Агрохімікати- органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.
  • Агрохімічний паспорт земельної ділянки (поля) - документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики грунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами.
  • Агрохімічне обстеження - обов'язкове суцільне обстеження сільськогосподарських угідь з метою державного контролю за зміною показників родючості і забрудненням грунтів.
  • Аерозольний розпилювач (посудина мала, що містить газ, аерозоль): посудина одноразового використання, що відповідає вимогам розділу 6.2.4, із металу, скла чи пластмаси, для утримання газу або суміші газу з рідиною, пастою чи порошком або без них та обладнана випускним пристроєм, що дозволяє здійснювати викид вмісту або у вигляді зависі у газі твердих чи рідких часток, або у вигляді піни, пасти чи порошку, або в рідкому чи газоподібному стані.
  • Альтернативное предписание – утверждение компетентным органом переносной цистерны или МЭГК, спроектированных, изготовленных или испытанных в соответствии с техническими требованиями или методами испытаний, иными , чем те, которые предусмотрены в настоящих Типовых правилах "ST/SG/AC.10/1/Rev.16 "Рекомендации по перевозке опасных грузов."
  • АСГ – Ассоциация по сжатым газам (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, United States of America).
  • Аэрозоли или аэрозольные распылители – сосуды одноразового использования, отвечающие требованиямраздела 6.2.4, изготовленные из металла, стекла или пластмассы и содержащие сжатый, сжиженный илирастворенный под давлением газ, с жидкостью, пастой или порошком или без них, и снабженныевыпускным устройством, позволяющим производить выброс содержимого в качестве твердых или жидких частиц в суспензии в виде газа, пены, пасты или порошка либо в жидком состоянии или в газообразном состоянии.
  • ADR: Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів, яка включає спеціальні домовленості, підписані усіма державами, які беруть участь у перевезенні.
  • ASTM – Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of America).