Терміни

 • П
  • Пакет - укрупненное место груза, сформированное из нескольких единиц груза, скрепленных между собой при помощи одноразовых или многооборотных средств пакетирования.
  • Пакет транспортний - оболонка, яка використовується одним вантажовідправником для об’єднання однієї чи декількох упаковок в окрему вантажну одиницю для полегшення вантажно-розвантажувальних операцій та відправлення. Приклади пакетів:

   a) пристосування для навантаження пакета, наприклад піддон, на якому розміщуються або укладаються штабелем декілька упаковок, зафіксованих пластиковою смугою, термоусадочною або еластичною плівкою чи іншими придатними для цього засобами;

   b) зовнішня захисна тара, наприклад ящик або решетування.
  • Пакет (транспортный) - оболочка, используемая одним грузоотправителем для объединения одной или нескольких упаковок в отдельную единицу в целях облегчения операций по погрузке/выгрузке и укладке в процессе перевозки. Примерами пакета являются несколько упаковок, которые:

   a) помещаются или штабелируются на приспособлении для пакетной загрузки, таком как, например, поддон, и закрепляются при помощи пластмассовой ленты,термоусадочного материала, растягивающейся пленки или других подходящих средств;

   b) помещаются в защитную наружную тару, такую как, например, ящик или обрешетка.
  • Паковання - завершений продукт операції пакування, що складається з транспортної тари (посудини під тиском, тари, крупногабаритної тари чи КСВМВ) і вантажу, підготовлених для транспортування, та забезпечує захист продукції від пошкоджень і втрат, а навколишнє середовище від забруднення. Щодо радіоактивних вантажів дивись главу 9 цих Правил.
  • Пакувальний комплект - сукупність елементів, необхідних для повного розміщення і утримання радіоактивного вмісту. Він може включати одну або декілька приймальних ємностей, матеріали-поглиначі, конструкції, що забезпечують дистанцію, засоби захисту від випромінювання й сервісне обладнання для заповнення, спорожнення, вентилювання та скиду тиску тощо.
  • Пакувальник - підприємство, яке заповнює небезпечними вантажами тару, в тому числі великогабаритну тару або контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів (ІВС), та у разі потреби готує упаковки до перевезення.
  • Партія вантажу - вантаж, що надається до перевезення до одного пункту призначення за одним перевізним документом.
  • Паспорт безпеки - складова частина технічної документації на речовину (матеріал) та відходи промисловості, у якій наводиться інформація щодо її безпечного використання, зберігання, транспортування та утилізації тощо.
  • Паспортизація об'єкта - документальне засвідчення наявності належних умов для роботи з пестицидами і агрохімікатами.
  • Пачка - укрупненное место груза из листового металла, гнутого профиля, обвязанное в соответствии с требованиями нормативных документов металлической упаковочной лентой или проволокой.
  • Первая доврачебная медицинская помощь (в дальнейшем — первая помощь) - комплекс экстренных медицинских мероприятий, оказываемых пострадавшему или внезапно заболевшему на месте происшествия и в период доставки его в медицинское учреждение.
  • Перевезення - зміна місця знаходження небезпечних вантажів, включаючи зупинки, обумовлені умовами перевезення, і час перебування небезпечних вантажів у вагонах, цистернах і контейнерах, який необхідний за умовами роботи транспорту.

   Це визначення охоплює також тимчасове зберігання небезпечних вантажів із метою зміни виду транспорту або засобу перевезення (перевантаження). Це положення застосовується за умови, що на вимогу повинні видаватися транспортні документи, в яких зазначено місце відправлення і місце одержання вантажу, та що під час тимчасового зберігання (перевантаження) упаковки і цистерни не відкриваються, за винятком операцій контролю компетентними органами.
  • Перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення.
  • Перевезення навалом - перевезення не упакованих твердих речовин або виробів у вагонах чи контейнерах; цей термін не поширюється ані на вантажі, що перевозяться упакованими, ані на речовини, що перевозяться в цистернах.
  • Перевезення небезпечних вантажів - діяльність, пов'язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення.
  • Перевізник небезпечного вантажу - юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;
  • Перевозочное средство:

   a) в случае перевозки по автомобильным или железным дорогам - любое транспортное средство;

   b) в случае перевозки по водным путям - любое судно или любой трюм, отсек или обозначенная часть палубы судна;

   c) в случае перевозки воздушным транспортом - любое воздушное судно.
  • Переносна цистерна - цистерна для змішаних перевезень місткістю понад 450 літрів, яка відповідає визначенню поняття, що міститься у главі 6.7 або у Кодексі IMDG і зазначене в колонці 10 Глави 3.2. таблиці А за допомогою посилання на інструкцію щодо переносних цистерн (код Т).(002).
  • Переносная цистерна означает:

   a) для целей перевозки веществ класса 1 и классов 3-9 - переносную цистерну длясмешанных перевозок. Она состоит из корпуса, снабженного сервисным иконструкционным оборудованием, необходимым для перевозки опасных веществ;

   b) для целей перевозки неохлажденных сжиженных газов класса 2 - цистерну длясмешанных перевозок, имеющую вместимость более 450 литров. Она состоит изкорпуса, снабженного сервисным и конструкционным оборудованием,необходимым для перевозки газов;

   c) для целей перевозки охлажденных сжиженных газов - цистерну с теплоизоляцией, имеющую вместимость более 450 литров, снабженную сервисным и конструкционным оборудованием, необходимым для перевозки охлажденных сжиженных газов.

  • Періодичне технічне обслуговування ІВС - виконання регулярних періодичних робіт для металевих ІВС, ІВС із жорсткої пластмаси або складених ІВС, зокрема:

   a) очищення;

   b) демонтаж і наступна установка або заміна запірних пристроїв на корпусі ІВС (включно відповідні пов'язані з цим прокладки) або експлуатаційного та конструкційного обладнання згідно зі специфікацією виробника, за умови випробування на герметичність ІВС;

   c) відновлення конструкційного обладнання, яке не має безпосередньої функції утримання небезпечного вантажу або підтримання тиску спорожнення, із метою забезпечення відповідності типу конструкції (наприклад, вирівнювання стійок або підйомних пристроїв), за умови, що функція ІВС щодо утримання вмісту не зачіпається.
  • Періодичне технічне обслуговування контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів (ІВС) - дивись контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів (ІВС).
  • Пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.
  • Підготування небезпечного вантажу до перевезення - здійснення класифікації та ідентифікації продукції, а також підготовки вантажних одиниць, транспортних засобів (випробовування/освідчення, маркування) до перевезення та розміщення в них продукції.
  • Підприємство - будь-яка фізична особа, будь-яка юридична особа з правом успадкування або без нього, будь-яке об'єднання або будь-яка спілка осіб без юридичної особи з правом успадкування або без нього, а також будь-яка державна установа, незалежно від того, чи вона є юридичною особою та чи залежить від органу влади з правом юридичної особи.
  • Пластмаси вторинної переробки - матеріали, які були виготовлені з промислової тари, що була у використанні, очищеної та підготовленої для переробки в нову тару.
  • Побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.
  • Повагонна відправка (навантаження) - використання вагона, незалежно від того, чи використовується вантажний простір вагона повністю чи лише частково.
  • Повне завантаження - будь-який вантаж, який відправляється одним вантажовідправником і для перевезення якого використовується повністю транспортний засіб або великотоннажний контейнер, і всі операції щодо завантаження та вивантаження виконуються відповідно до інструкцій вантажовідправника або вантажоодержувача.
  • Поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.
  • Повторно используемая пластмасса - материал, рекуперированный из использованной промышленной тары, очищенный и подготовленный для переработки в новую тару. Специфические свойства рекуперированного материала, используемого для производства новой тары, должны гарантироваться и документально подтверждаться на регулярной основе в рамках программы гарантии качества, признанной компетентным органом. Программа гарантии качества должна предусматривать составление протокола надлежащей предварительной сортировки и проверки того, что каждая партия рекуперированной пластмассы имеет надлежащие значения скорости течения расплава, плотности и предела текучести при растяжении, совпадающие с соответствующими значениями типового образца, изготовляемого из такого повторно используемого материала. Для этого необходимо знать, из какого исходного упаковочного материала изготовлена повторно используемая пластмасса и что содержалось в первоначальной таре, если это предыдущее содержимое способно снизить прочность новой тары, изготовленной из этого материала.

   Кроме того, программа гарантии качества, которой придерживается изготовитель тары в соответствии с пунктом 6.1.1.4, должна включать проведение предусмотренного в разделе 6.1.5 механического испытания по типу конструкции тары, изготовляемой из каждой партии рекуперированной пластмассы. В ходе такого испытания прочность тары при штабелировании может проверяться скорее с помощью соответствующих испытаний на динамическое сжатие, чем с помощью испытаний, проводимых при статической нагрузке.
  • Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі.
  • Пожежна небезпека - можливість виникнення та (або) розвитку пожежі.
  • Позиція зведена - позиція для чітко визначеної групи речовин або виробів, не зазначених конкретно в переліку вантажів (дивись підрозділ 2.1.1.2, літери В, С і D).
  • Послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.
  • Посудина під тиском - транспортна тара для газів, що працює під тиском. Посудиною під тиском є: балон, барабан під тиском чи закрита кріогенна посудина або декілька з'єднаних балонів.
  • Полезный объем (наполнение) котла - максимальный объем жидкого груза, который можно загрузить в данный сосуд (котел) с учетом допустимой степени его заполнения, конструктивных ограничений и температурного режима перевозки.
  • Полный объем котла - см. Вместимость.
  • Посудина - ємність для розміщення й утримання речовин чи виробів, у тому числі всі закупорювальні засоби. Це визначення не застосовується до корпуса. (Дивись також посудина під тиском та внутрішня посудина).
  • Посудина мала, що містить газ (газовий балончик) - посудина одноразового використання, не призначена для підзарядження, яка містить газ або газову суміш під тиском. Вона може бути обладнана випускним клапаном або не мати його.
  • Посудина під тиском - загальний термін, який охоплює балони, трубки, барабани під тиском, закриті кріогенні посудини, зв’язки балонів.
  • Предохранительная арматура - арматура, предназначенная для автоматической защиты котла и его оборудования от недопустимого повышения давления посредством сброса избытка рабочей среды.
  • Проверяющий орган - независимый проверяющий и проводящий испытания орган, утвержденный компетентным органом.
  • Проміжна тара - тара, поміщена між внутрішньою тарою або виробами та зовнішньою тарою.