Терміни

  • Ф
    • Фальсифіковані пестициди і агрохімікати - продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо, та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника.
    • Фільтрувальний захисний дихальний апарат - дихальний апарат, що забезпечує очищення повітря, яке вдихається з навколишнього середовища.
    • Фумігація - знищення шкідників та збудників хвороб рослин за допомогою отруйних пари та газів.