Терміни

 • З
  • Забезпечення додержання правил (радіоактивні матеріали) - систематична програма заходів, яку компетентні органи застосовують із метою забезпечення правил RID на практиці.
  • Забезпечення якості - програма систематичного нагляду та контролю, яка виконується кожною організацією або установою з метою дотримання вимог RID та правил техніки безпеки на практиці.
  • Забруднення радіоактивне - наявність радіоактивності на поверхні в кількостях, що перевищує 0,4 Бк/см2 для бета- і гама-випромінювачів низької токсичності або 0,04 Бк/см2 для всіх інших альфа-випромінювачів.
  • Загоряння - виникнення горіння під впливом джерела запалювання.
  • Займання - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем без завдання шкоди.
  • Займистий компонент (для газового балончика під тиском та ємностей малих із газом (аерозолів)- газ, який при нормальному тиску може легко займатися у повітрі або речовина чи препарат у вигляді рідини, що має температуру спалаху не більше 100 С).
  • Закритий контейнер - контейнер із суцільною оболонкою, що має жорсткий дах, жорсткі бокові стінки, жорсткі торцеві стінки та підлогу (настил основи). Цей термін охоплює контейнер із дахом, що може відкриватися, який під час перевезення має бути закритий.
  • Залишкові кількості - вміст діючої речовини пестицидів і агрохімікатів, їх похідні і продукти перетворення в живих системах (метаболіти) і у навколишньому природному середовищі
  • Залізнична інфраструктура - усі залізничні колії та стаціонарні об'єкти, які забезпечують рух і керування рухом залізничних транспортних засобів і безпеку під час перевезення.
  • Залізничний транспортний засіб - будь-який контейнер, БЕГК, вагон-батарея, цистерна, контейнер-цистерна, вагон вантажний.
  • Запірно-пломбувальний пристрій (ЗПП) - пломба в єдиній конструкції з пристроєм для пломбування.
  • Запобіжний клапан - підпружинений чутливий до тиску пристрій, який автоматично спрацьовує під дією тиску і служить для захисту цистерни від неприпустимого внутрішнього надлишкового тиску.
  • Запорная арматура - арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью.
  • Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - це технічні засоби індивідуального користування для захисту людини від небезпечних для її життя і здоров'я впливів.
  • Затворы - устройства, закрывающие отверстие в сосуде.
  • Захисний дихальний апарат - апарат, призначений для індивідуального захисту органів дихання людини від небезпечних і шкідливих факторів, що діють інгаляційно.
  • Захисний костюм - спеціальний одяг, що має захисні властивості, складова частина засобів індивідуального захисту.
  • Захист рослин - комплекс заходів щодо попередження, зменшення втрат врожаю сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур'янів.
  • Захищений контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів (ІВС): (для металевих ІВС) - ІВС, обладнаний додатковим захистом від ударів. Для захисту можуть застосовуватися, наприклад, багатошарова конструкція (типу “сендвич”), або конструкції з подвійними стінками, або каркас у вигляді металевого решетування.
  • Заходи першої допомоги - те саме, що і долікарська допомога.
  • Захоронення відходів - остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.
  • Зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення).
  • Збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.
  • Збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері.
  • Звільнена упаковка (пакувальний комплект) - пакувальний комплект для перевезення радіоактивних матеріалів, конструкція якого задовольняє загальні вимоги до всіх пакувальних комплектів та забезпечує неперевищення рівня випромінювання на поверхні 5 мкЗв/год.
  • Зв’язка балонів - комплект балонів, міцно скріплених між собою та з'єднаних колектором, який перевозиться як єдине ціле. Загальна місткість зв’язки балонів не повинна перевищувати 3000 літрів при наповненні водою; призначених для перевезення токсичних газів класу 2 (класифікаційна група яких, згідно з пунктом 2.2.2.1.3, починається з літери Т), ця місткість обмежена до 1000 літрів при наповненні водою.
  • ЗКУ - військовий комендант комендатури військових сполучень залізничної дільниці та станції.
  • Знак небезпеки - маркувальний знак (піктограма), що наноситься на вантажні одиниці відповідно до виду(ів) небезпеки завантаженого небезпечного вантажу та попереджає про загрозу для людини та навколишнього середовища.
  • Знак-табло небезпеки - маркувальний знак (піктограма), що наноситься на транспортні засоби відповідно до виду(ів) небезпеки завантаженого небезпечного вантажу, попереджує про загрозу для людини та навколишнього середовища та відповідає знаку небезпеки, встановленому для певного класу небезпечного вантажу відносно форми, кольору, символу.
  • Знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення.
  • Знімна цистерна - будь-яка переносна цистерна, контейнер-цистерна або елемент вагона-батареї чи багатоелементного газового контейнера місткістю понад 0,45 м3 (450 л), що не призначений для перевезення небезпечних вантажів без перевантаження та який зазвичай підлягає обробленню тільки в порожньому стані.
  • Знімна цистерна: цистерна, пристосована до спеціальних пристроїв вагона, що може відокремлюватися від нього лише після видалення засобів кріплення.
  • Знімний кузов - це контейнер, який згідно з європейським стандартом (EN 283, редакція 1991 р.), має такі характеристики:
   - з погляду механічної міцності розрахований виключно на перевезення на залізничній платформі або дорожньо-транспортному засобі та на ролкерних суднах):
   - не підлягає штабелюванню;
   - може вивантажуватися із транспортних засобів за допомогою обладнання, що знаходиться на транспортному засобі, на свої власні опори та може знову завантажуватися на транспортні засоби.
  • Знімний кузов-цистерна - див. контейнер-цистерна.
  • Зона транспортної аварії - територія, на якій перебувають пошкоджений рухомий склад, розсипи, розливи вантажу і яка збільшена за периметром на додаткову смугу шириною 15 м і більше.