Терміни

 • М
  • МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии (IAEA, P.O. Box 100 – А-1400 Vienna, Austria).
  • Максимальна маса нетто - максимальна маса нетто вмісту в транспортній тарі або максимальна загальна маса внутрішньої тари та її вмісту, виражена в кілограмах.
  • Максимальна місткість - максимальний внутрішній об'єм посудини або тари, в тому числі контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів (ІВС) і великогабаритної тари, виражений у кубічних метрах або літрах.
  • Максимальний робочий тиск (манометричний тиск) - найбільша з трьох величин:

   a) максимального фактичного тиску, допустимого у цистерни під час її наповнювання (максимальний допустимий тиск наповнювання);

   b) максимального фактичного тиску, допустимого у цистерні під час їїспорожнення (максимальний допустимий тиск спорожнення);

   c) фактичного манометричного тиску, якому піддається цистерна під дією її вмісту (з огляду на інші гази, які можуть знаходитися в цистерні) при максимальній робочій температурі.

   Якщо у главі 4.3 не передбачено інше, то цифрове значення цього робочого (манометричного) тиску не повинно бути менше, ніж тиск пари (абсолютний) речовини, якою наповнюють цистерну за температури 50 °C.
  • Для цистерн із запобіжними клапанами (із розривними мембранами або без них) максимальний робочий тиск (манометричний тиск) дорівнює встановленому тиску спрацьовування цих запобіжних клапанів (дивись також розрахунковий тиск, тиск спорожнення, тиск наповнювання та випробувальний тиск).
  • Максимальний допустимий робочий надлишковий тиск - надлишковий тиск, який не повинен бути перевищений при експлуатації цистерни або контейнера-цистерни;
  • Максимально допустима маса брутто:

   a) (для всіх типів контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів (ІВС), крім м’яких ІВС): сума, що складається з маси корпусу та експлуатаційного обладнання або конструкційного обладнання та максимальної маси нетто;

   b) (для цистерн): сума, що складається з власної маси цистерни і максимальної допустимої для перевезення маси вантажу.
  • Максимально допустима маса брутто КСВМВ - маса КСВМВ, його експлуатаційного і конструкційного обладнання разом з максимальною масою продукту, що запаковується.Термін застосовується для всіх категорій КСВМВ, крім м'яких.
  • Максимально допустиме навантаження (для м'яких ІВС): максимальна маса нетто, на яку розрахований ІВС та яка допускається в ньому до перевезення.
  • Максимальное нормальное рабочее давление в случае перевозки материала класса 7 - максимальное давление, превышающее атмосферное давление на среднем уровне моря, которое может возникнуть в системе защитной оболочки (герметизации) в течение одного года в условиях температурного режима и солнечной радиации, соответствующих окружающим условиям без вентилирования или сброса избыточного давления, без внешнего охлаждения посредством дополнительной системы или без мер эксплуатационного контроля во время перевозки.
  • Малотоннажний контейнер (малий контейнер): контейнер із місткістю щонайменше 1,0 м3 і щонайбільше 3,0 м3.
  • Малий контейнер - це контейнер, будь-який із зовнішніх габаритів якого не перевищує 1,5 м або внутрішній об'єм якого становить не більше 3 м3 (застосовується при перевезенні тільки радіоактивних матеріалів).
  • Маршрути перевезення небезпечних вантажів - залізничні шляхи, автомобільні дороги, внутрішні водні шляхи, морський та повітряний простір, де дозволено рух транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі.
  • Марковання - текст, умовні позначення й графічні зображення (малюнки, піктограми), які містять відомості про небезпечний вантаж, вантажну одиницю, транспортний засіб, які необхідні для їх належного перевезення і нанесені відповідним чином на продукцію, вантажну одиницю, транспортні пакети та транспортні засоби.
  • Маса вантажу, призначеного для відправлення - якщо не визначено інше, маса брутто призначеного до відправлення вантажу.
  • Масса нетто максимальная – максимальная масса нетто содержимого в единичной таре.
  • Материал животного происхождения – туши животных, части тела животных или корма животного происхождения.
  • Матеріал з низькою питомою активністю НПА (далі - LSA) - радіоактивний матеріал, що за своєю природою має обмежену питому активність, або радіоактивний матеріал, до якого застосовуються межі встановленої середньої питомої активності.
  • Металевий ІВС: складається з металевого корпусу та відповідного експлуатаційного та конструкційного обладнання.
  • Металевий КСВМВ - КСВМВ з металевим корпусом з відповідним експлуатаційним і конструкційним обладнанням.
  • Метанол (інші назви: метиловий спирт, карбінол, деревний спирт); формула: CH3OH — найпростіший одноатомний спирт, безбарвна рідина зі слабим спиртовим запахом.
  • Метиловий спирт - рухлива рідина (в'язність 0,5513 мПа·с при 25 °C) із слабким запахом схожим на запах звичайного спирту. Густина його 0,792 г/см3. Температура кипіння 64,5 °C, замерзання -98 °C.Температура самозаймання 464 °C.
  • Метод пакування - приписи щодо пакування конкретного небезпечного вантажу із зазначенням допустимої до використання внутрішньої, проміжної і транспортної тари та обмежень щодо місткості небезпечного вантажу.
  • Міжнародне перевезення небезпечних вантажів - перевезення небезпечних вантажів з території України на територію іноземної держави; з території іноземної держави на територію України; транзитом через територію України.
  • Місцеві технічні умови (МТУ) - не передбачений нормативними актами спосіб розміщення і кріплення вантажу у вагоні (контейнері), розроблений відправником згідно з вимогами глави 1 додатка 14 до СМГС, який пройшов експериментальну перевірку згідно з пунктом 14 глави 1 додатка 14 до СМГС.
  • Місця зберігання небезпечних вантажів - спеціально облаштовані місця, майданчики, складські приміщення та споруди, де зберігаються прийняті до/після перевезення небезпечні вантажі.
  • Мішок - м'яка тара, виготовлена з паперу, полімерної плівки, текстилю, тканого матеріалу чи іншого придатного для цього матеріалу.
  • МКМПОГ (IMDG-Code) - "Международный кодекс морской перевозки опасных грузов Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенция СОЛАС)".
  • Многоэлементные газовые контейнеры (МЭГК) - используемые в мультимодальной перевозке комплекты баллонов, трубок и связок баллонов, соединенных между собой коллектором и собранных в единое целое в рамной конструкции. МЭГК включают сервисное и конструкционное оборудование, необходимое для перевозки газов.
  • Морской контейнер для массовых грузов – контейнер для массовых грузов, спеціально сконструированный для многократного использования в целях перевозки опасных грузов на офшорные объекты, от них и между ними. Морской контейнер для массовых грузов сконструирован и изготовлен в соответствии с инструкциями по утверждению морских контейнеров, обрабатываемых в открытом море, которые сформулированы Международной морской организацией (ИМО) в документе MSC/Circ.860.
  • Мультимодальне перевезення (комбіноване перевезення) - перевезення небезпечного вантажу від місця виготовлення до місця призначення, яке здійснюється за участю декількох (двох або більше) видів транспорту.
  • М'який ІВС: корпус, виготовлений із тканого матеріалу, плівки чи іншого м'якого матеріалу або з комбінації цих матеріалів, який має, при необхідності, внутрішнє покриття або вкладиш разом із відповідним експлуатаційним обладнанням та вантажозахватними пристроями.
  • М'який КСВМВ - КСВМВ, виготовлений з полімерної плівки, тканих матеріалів або будь-якого іншого м'якого матеріалу чи їхньої комбінації, та, в разі необхідності, з внутрішнім покриттям або вкладнем, а також з відповідним експлуатаційним обладнанням і вантажозахоплювальними пристроями.
  • MEGC - дивись багатоелементний газовий контейнер.