Терміни

 • Т
  • Тара - посудина та будь-які інші компоненти чи матеріали, необхідні для виконання посудиною функції утримання продукту [див. також зовнішня тара, тара легка металева, контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів (ІВС), тара великогабаритна, внутрішня тара, комбінована упаковка (зі скла, порцеляни, кераміки), тара відновлена, тара щільна, тара проміжна, тара реконструйована, тара багаторазового використання та тара складена].
  • Тара аварійна - спеціальна тара, в яку поміщаються ушкоджені упаковки з небезпечними вантажами, або такі, що мають дефекти, або такі, що дали течу, або небезпечні вантажі, що під час перевезення були розсипані чи просочилися назовні, з метою подальшої їх рекуперації або видалення.(002).
  • Тара багаторазового використання - тара, яка перевірена і не має дефектів, які б зашкодили успішному проведенню експлуатаційних випробувань; під це визначення підпадає, зокрема, така тара, яка заповнюється тим самим чи подібним сумісним вантажем і перевозиться або поширюється під контролем вантажовідправника.
  • Тара відновлена - тара, зокрема:

   a) металеві барабани:

   (I) які очищені до їх первісних конструкційних матеріалів із видаленням усього колишнього вмісту, внутрішньої та 1- 31 зовнішньої корозії, а також зовнішнього покриття, знаків і написів;

   (II) які відновлені до своєї первісної форми і первісного профілю, причому фальци (якщо такі є) вирівнюються та ущільнюються, а всі знімні прокладки замінюються;

   (III) які після очищення перед новим пофарбуванням перевірені, причому тара, яка має помітні неозброєним оком крапкову корозію, суттєве зменшення товщини матеріалу, ознаки втоми металу, пошкоджену різьбу або запірну арматуру чи інші значні дефекти, відбраковується;

   b) барабани або каністри з пластмаси:

   (I) які очищені до їх первісних конструкційних матеріалів з видаленням усього колишнього вмісту, зовнішнього покриття, знаків та написів;

   (II) на яких усі знімні прокладки замінюються;

   (III) які після очищення перевірені, причому тара, яка має помітні неозброєним оком пошкодження (розриви, тріщини, отвори), пошкоджену різьбу або запірну арматуру чи інші значні дефекти, відбраковується.
  • Тара внутренняя - тара, которая при перевозке укладывается в наружную тару.
  • Тара зовнішня - зовнішній захист складеної або комбінованої тари з будь-яким абсорбуючим та прокладним матеріалом і будь-якими іншими компонентами, необхідними для утримання та захисту внутрішніх посудин чи внутрішньої тари.
  • Тара комбинированная - тара, состоящая из наружной тары и вложенных в нее одной или нескольких единиц внутренней тары.
  • Тара крупногабаритная - тара, состоящая из наружной тары, в которой содержатся изделия или внутренняя тара и которая:

   a) предназначена для механизированной обработки;

   b) имеет массу нетто свыше 400 кг или вместимость свыше 450 л, но имеет объем не более 3 м3.
  • Тара легка металева (з тонкої фольги) - тара з круглим, еліптичним, прямокутним або багатокутним поперечним перерізом (також конічним), а також тара, що звужується або розширюється (у формі відра), із металу з товщиною стінки менше ніж 0,5 мм (наприклад, листове олово), із плоским або опуклим дном, з одним отвором чи більше, що не підпадає під визначення барабана або каністри.
  • Тара плотная - тара, непроницаемая для твердых сухих веществ, включая твердые материалы, измельчающиеся во время перевозки.
  • Тара промежуточная - тара, помещаемая между внутренней тарой или изделиями и наружной тарой.
  • Тара реконструйована, зокрема:

   а) металеві барабани:

   (I) виготовлені, як тип тари ООН, що відповідає вимогам глави 6.1, із типу, що не відповідає вимогам ООН;

   (II) переобладнанні з одного типу тари ООН, що відповідає вимогам глави 6.1, на інший, що відповідає вимогам ООН;

   (III) в яких були замінені невід'ємні конструкційні елементи (такі, як незнімні кришки); 1- 37

   b) пластмасові барабани:

   (I) переобладнанні з одного типу тари ООН на інший;

   (II) в яких були замінені невід'ємні конструкційні елементи; На реконструйовані барабани поширюються вимоги глави 6.1, чинні щодо нових барабанів того ж типу.
  • Тара складена (зі скла, порцеляни або кераміки) - тара, яка складається з внутрішньої тари зі скла, порцеляни або кераміки та зовнішньої тари (із металу, дерева, фібрового картону, пластмаси, полімерних матеріалів тощо). У зібраному вигляді вона утворює невід'ємне ціле, що наповнюється, зберігається, перевозиться та спорожнюється як неподільна одиниця.

   Примітка. Внутрішні складові "складеної тари" звичайно мають назву "внутрішня посудина". Наприклад, "внутрішньою посудиною" є внутрішня складова складеної тари 6РА1 (пластмасової), тому що вона, за звичайних обставин, не призначена для функції утримання самостійно, без “зовнішньої тари”, внаслідок чого вона не є "внутрішньою тарою".
  • Тара складена (із пластмаси) - тара, яка складається з пластмасової внутрішньої посудини та зовнішньої тари (із металу, фібрового картону, фанери тощо). У зібраному вигляді вона утворює невід'ємне ціле, що наповнюється, зберігається, перевозиться та спорожнюється як неподільна одиниця.
  • Тара щільна - тара непроникна для сухого вмісту, в тому числі для твердих речовин, що утворюють мілкий пил під час перевезення.
  • Тверда речовина:

   a) речовина, що має температуру плавлення понад 20 С за тиску 101,3 кПа;

   b) речовина, що не є рідиною згідно з методом випробувань за методом ASTM D 4359-90 чи не є пастоподібною відповідно до критеріїв, що застосовуються для випробування текучості (випробування з використанням пенетрометра).
  • Тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.
  • Текущее техническое обслуживание жестких КСГМГ - текущее выполнение на металлических, жестких пластмассовых или составных материалов КСГМГ таких операций, как:

   а) очистка;

   b) демонтаж и последующая установка или замена затворов корпуса (в том числе соответствующих уплотнений) или сервисного оборудования в соответствии с исходными техническими требованиями изготовителя при условии проверки герметичности КСГМГ;

   с) восстановление конструктивных элементов, не предназначенных непосредственно для выполнения функции удержания опасных грузов или сохранения давления опорожнения, в целях обеспечения соответствия типу конструкции (например, выпрямление стоек или подъемных приспособлений) при условии, что выполняемая КСГМГ функция удержания продукта не нарушается.

   ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении мягких КСГМГ см. "Текущее техническое обслуживание мягких КСГМГ".
  • Текущее техническое обслуживание мягких КСГМГ - текущее выполнение на мягких КСГМГ из пластмассы или текстиля таких операций, как:

   a) очистка;

   b) замена съемных элементов, таких как вкладыши и запорная арматура, элементами, соответствующими исходным техническим требованиям изготовителя; при условии, что эти операции не сказываются негативно на функции мягкого КСГМГ по удержанию содержимого и не изменяют типа его конструкции.

   ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении жестких КСГМГ см. "Текущее техническое обслуживание жестких КСГМГ".
  • Температура розкладу, що самоприскорюється (SADT) (self-accelerating decomposition temperature) - найнижча температура, за якої речовина в придатній для перевезення тарі може розкладатися із самоприскоренням. Вимоги до визначення SADT і розвитку цього процесу при нагріванні в замкнутому просторі містяться в Частині ІІ Керівництва з випробувань і критеріїв .
  • Температура спалаху - найнижча температура рідини, за якої її пари утворюють займисту суміш із повітрям.
  • Технічні інструкції ІКАО - "Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху" Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).
  • Технічні інструкції ІСАО: Технічні інструкції щодо безпечного перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом, що доповнюють Додаток 18 до Чикагської конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944), видані Міжнародною Організацією Цивільної Авіації, Монреаль.
  • Технічне найменування - визнане хімічне найменування, біологічне найменування або технічне найменування, що вживається у науково-технічній літературі (залежно від того, що доречно), яке призначене для повної ідентифікації небезпечного вантажу, що надається до перевезення під узагальненим найменуванням або Н.З.К. транспортним найменуванням.
  • Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів - спеціальні машини, механізми та пристрої для обробки об'єктів пестицидами та внесення органічних і мінеральних добрив.
  • Технічне найменування - визнане хімічне найменування чи, в деяких випадках, визнане біологічне найменування чи інше найменування, яке вживається в наукових та технічних підручниках, періодичних виданнях і публікаціях.
  • Тип конструкції тари - ознака, що характеризує тару за конструкцією, розмірами, матеріалом і її товщиною, технологією виготовлення, пристроями для наповнення й спорожнювання (якщо такі є), а також за способом обробки поверхні.
  • Тип тари - класифікаційна одиниця, що визначає тару за матеріалом та конструкцією.
  • Типові правила ООН - Типові правила, які додаються до дванадцятого переробленого видання Рекомендацій ООН із перевезення небезпечних вантажів, видано Організацією Об'єднаних Націй (ST/SG/AC.10/1/Rev. 12).
  • Тиск наповнювання - найвищий тиск, який фактично досягається в цистерні під час її наповнення під тиском [дивись також розрахунковий тиск, тиск спорожнення, максимальний робочий тиск (манометричний тиск) та випробувальний тиск].
  • Тиск спорожнення - максимальний тиск, що утворюється в цистерні під час її спорожнення під тиском [дивись також розрахунковий тиск, тиск наповнювання, максимальний робочий тиск (манометричний тиск) та випробувальний тиск].
  • Тиск, що встановився - тиск вмісту посудини під тиском, що знаходиться у стані термічної і дифузійної рівноваги.
  • Тканий полімерний матеріал (для м'яких ІВС) - матеріал, виготовлений з видовжених смуг або окремих волокон відповідного полімерного матеріалу (пластмаси).
  • Транскордонне перевезення відходів - транспортування відходів з території, або через територію України, на територію або через територію іншої держави.
  • Транспортне найменування (належне вантажне найменування) - найменування, присвоєне небезпечному вантажу КЕ ООН.
  • Транспортна небезпека вантажу - узагальнений показник, що характеризує несприятливий вплив небезпечного вантажу на людей, тварин та/або навколишнє середовище під час нетривалої його дії в умовах аварійної ситуації.
  • Транспортна тара - основний елемент паковання для розміщення продукції. Елементами тари є барабани, бочки, каністри, ящики, мішки.
  • Транспортний засіб - будь-який дорожньо-транспортний засіб або залізничний транспортний засіб, яким здійснюється перевезення небезпечних вантажів.
  • Транспортний пакет - укрупнена вантажна одиниця, що сформована з декількох паковань з використанням засобів пакетування.
  • Транспортний індекс - число, присвоєне упаковці, транспортному пакету, контейнеру або неупакованим LSA або SCO і яке використовується для забезпечення контролю за радіоактивним опроміненням.
  • Трубка - бесшовный переносной сосуд под давлением вместимостью более 150 л, но не более 3000 л по воде.