Терміни

  • Л
    • Легковоспламеняющиеся жидкости - жидкости, которые соответствуют определению п. 1.2.6 и имеют температуру вспышки не выше 60 °C. (010)
    • Легкозаймисті рідини - рідини, які здатні займатися від короткочасної (до 30 сек.) дії джерела запалювання з низькою енергією (полум'я сірника, іскра, тліюча сигарета і т. ін.).
    • Ліквідація наслідків аварійної ситуації - комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на запобігання загрозі людям, на захист довкілля, збереження вантажу, рухомого складу, споруд, відновлення руху поїздів і маневрових робіт у можливо короткий термін.
    • Лоток (клас 1) - лист із металу, пластмаси, картону чи іншого придатного матеріалу, який поміщається у внутрішню, проміжну або зовнішню тару з точною посадкою. Поверхні лотка має надаватися така форма, щоб тара або вироби могли бути встановлені, надійно закріплені й відокремлені один від одного.