Терміни

 • К
  • Каністра - тара з металу або пластмаси прямокутного або багатокутного перерізу з одним чи багатьма отворами.
  • КЕ ООН - Комітет експертів з перевезення небезпечних вантажів Економічної і Соціальної Ради ООН.
  • Керівництво з критеріїв і випробовувань - третє перероблене видання “Керівництва з критеріїв і випробовувань рекомендацій Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів”, видане Організацією Об'єднаних Націй (ST/SG/AC. 10/11/Rev.3) із поправками, що містяться у документі (ST/SG/AC.10/11/Rev.3/Amend.1).
  • Клапан вентиляційний з примусовим пуском - клапан на цистерні з нижнім спорожненням, з'єднаний з донним вентилем, який відкривається лише під час завантажування та розвантажування для вентиляції цистерни.
  • Класифікаційний шифр - умовний числовий код, наданий небезпечному вантажу, що характеризує його транспортну небезпеку.
  • Код тари - умовне позначення тари для перевезення небезпечних вантажів, установлене КЕ ООН.
  • Код цистерны - четырехзначный код, присвоенный цистерне в соответствии с ее техническими характеристиками и элементами оборудования.
  • Кодекс IMDG - Міжнародний кодекс морських перевезень небезпечних вантажів для застосування глави VІІ частини А Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі, 1974 року (Конвенція SOLAS), опублікованої Міжнародною Морською Організацією (ІМО), Лондон.
  • Коэффициент наполнения - отношение массы газа к массе воды при температуре 15°С, которая полностью заполнила бы сосуд под давлением, готовый к эксплуатации.
  • Комбінована упаковка - тара, що складається з однієї чи кількох одиниць внутрішньої тари, покладених у зовнішню (транспортну) тару згідно з підрозділом 4.1.3.1 "Правил міжнародного залізничного перевезення небезпечних вантажів (RID)".
  • Комбіноване паковання - транспортна тара, що містить одну чи декілька одиниць внутрішньої тари з продукцією.
  • Компетентний орган - національний регулювальний орган або організація, призначений чи іншим чином визнаний для вирішення питань, що регламентують перевезення небезпечних вантажів.
  • Компетентный орган - орган власти либо другой орган, назначенный в качестве такового в каждом государстве и в каждом конкретном случае в соответствии с национальным законодательством.
  • Компетентний орган з перевезення небезпечних вантажів - орган, що таким визнається Кабінетом Міністрів України з метою виконання міжнародних договорів України у сфері перевезень небезпечних вантажів.
  • Конструктивное оборудование котла - элементы усиления, крепления и придания устойчивости, расположенные снаружи или внутри котлов.
  • Конструкційна сталь - сталь, що має мінімальну міцність на розрив у межах від 360 Н/мм2 до 440 Н/мм2 .
  • Конструкция в случае перевозки материала класса - описание радиоактивного материала особого вида, радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию, упаковки или упаковочного комплекта, которое позволяет полностью идентифицировать их. Это описание может включать спецификации, инженерно-техническую документацию (чертежи), отчеты, подтверждающие соблюдение регламентирующих требований, а также другую соответствующую документацию.
  • Контейнер - одиниця транспортного обладнання для багаторазового використання з незмінними характеристиками, з пристосуваннями, які полегшують кріплення та перевантаження з одного перевізного засобу на інший, та спеціально сконструйована для зручності завантаження, вивантаження та полегшення перевезення вантажів одним або кількома видами транспорту без їх проміжного перевантаження.
  • Контейнер великотоннажний (контейнер великий):

   a) контейнер, що має внутрішній об’єм більше ніж 3,0 м3;

   b) відповідно до КБК (CSC) - контейнер такого розміру, за якого площа між чотирма нижніми зовнішніми кутами складає:

   - (i) не менше ніж 14 м2 (150 квадратних футів);

   або

   - (ii) не менше ніж 7 м2 (75 квадратних футів), якщо він має верхні кутові фітинги.
  • Контейнер для перевозки навалом с укрытием - открытый сверху контейнер для перевозки навалом с жестким днищем (включая днища хопперного типа), боковыми и торцевыми стенками и нежестким покрытием.
  • Контейнер закрытый для перевозки навалом - полностью закрытый контейнер для перевозки навалом, имеющий жесткую крышку, боковые и торцевые стенки и пол (включая днища хопперного типа). Этот термин включает контейнеры для перевозки навалом с открывающейся крышей, боковой или торцевой стенкой, которые могут закрываться. Закрытые контейнеры для перевозки навалом могут быть снабжены отверстиями, которые обеспечивают выпуск паров, газов и впуск воздуха и предотвращают при нормальных условиях перевозки утечку твердого содержимого, а также проникновение дождя и брызг.
  • Контейнер-цистерна - предмет транспортного обладнання, що відповідає поняттю контейнер, який складається з корпусу й елементів обладнання, включаючи обладнання, яке забезпечує переміщення контейнера-цистерни без суттєвої зміни його положення рівноваги, який застосовується для перевезення газоподібних, рідин, порошкоподібних та гранульованих речовин і має місткість понад 0,45 м3 (450 літрів).
  • Контейнеры для массовых грузов - системы удержания (включая любой вкладыш или любое покрытие), предназначенные для перевозки твердых веществ, находящихся в непосредственном контакте с системой удержания. Это определение не охватывает тару, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), крупногабаритную тару и переносные цистерны.

   Контейнеры для массовых грузов:

   - имеют постоянный характер и в силу этого достаточно прочны, чтобы служить для многократного использования;

   - специально сконструированы для облегчения перевозки грузов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки грузов;

   - снабжены приспособлениями, облегчающими погрузочно-разгрузочные операции с ними;

   - имеют вместимость не менее 1,0 м3.
  • Контейнер середньої вантажності для масових вантажів (далі - КСВМВ) - жорстка або м'яка переносна транспортна тара для механізованого перевантаження, яка витримує встановлені випробування і навантаження, що виникають під час перевезення, місткість якої обмежується залежно від ступеня небезпеки небезпечного вантажу та його фізичного стану.

   Місткість КСВМВ не повинна перевищувати:

   - 3 м3 (3000 л) для радіоактивних матеріалів;

   - твердих речовин і рідин груп паковання II або III;

   - для твердих речовин групи паковання I, якщо використовують металеві КСВМВ;

   - 1,5 м3 для твердих речовин групи паковання I, якщо використовують м'які, жорсткі пластмасові, складені, картонні або дерев'яні КСВМВ.
  • Контрейнерні перевезення - перевезення дорожньо-транспортних засобів з небезпечним вантажем залізничним транспортом.
  • Контрольна температура - найбільша температура, за якої безпечно може перевозитися органічний пероксид або самореактивна речовина.
  • Корпус ІВС (для всіх ІВС, крім складених ІВС) - власне ємність, включно отвори та їх запірні пристрої, однак без експлуатаційного обладнання.
  • Котел - грузовая емкость, на корпусе которой смонтированы детали и узлы эксплуатационного и конструктивного оборудования, стационарно установленная на раме железнодорожного вагона.
  • Котушка (клас 1) - пристрій з пластмаси, дерева, картону, металу чи іншого придатного для цієї мети матеріалу, який складається зі шпинделя та в деяких випадках щоковин на кожному кінці. Вироби і матеріали намотуються на шпиндель і можуть при необхідності фіксуватися щоковинами.
  • Кріогенна посудина - переносна посудина під тиском із термоізоляцією для перевезення глибоко охолоджених скраплених газів, місткістю не більше 1000 літрів.
  • Критий вагон - вагон зі стаціонарними або розсувними стінами і дахом.
  • Критий контейнер - відкритий контейнер, оснащений для захисту вантажу брезентом.
  • Критическая температура - температура, при нагревании выше которой вещество не может находиться в жидком состоянии.
  • Кріогенна посудина - транспортна тара з теплоізоляцією для перевезення охолоджених скраплених газів місткістю за водою не більше ніж 1 м3 (1000 л).
  • Крупногабаритна тара - транспортна тара, об'єм якої не перевищує 3 м3, призначена для механізованого перевантаження та розміщення неупакованих виробів або внутрішньої тари з продукцією, маса брутто якої більше ніж 400 кг.