Терміни

  • Ц
    • Цистерна - спеціалізований резервуар (котел), що включає експлуатаційне та конструкційне обладнання.
      Якщо термін "цистерна" використовується окремо, він означає контейнер-цистерну, переносну цистерну, знімну цистерну чи вбудовану цистерну, уключаючи цистерни, що є елементами вагонів-батарей чи БЕГК.
    • Цистерна вакуумна для відходів - вбудована цистерна, знімна цистерна або контейнер-цистерна, призначена головним чином для перевезення небезпечних відходів, яка має спеціальну конструкцію та обладнання, що полегшують завантаження і розвантаження відходів.