Документи

 1. ST/SG/AC.10/1/Rev.21 "Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила"
 2. ST/SG/AC.10/1/Rev.22 "Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила" (English)
 3. "Регламент про міжнародне залізничне перевезення небезпечних вантажів (RID)", затверджений Міжурядовою організацією з міжнародних залізничних перевезень, зі змінами на 01.01.2021
 4. "Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении"(СМГС), введене в дію з 01.11.51 зі змінами на 01.07.2021
 5. "Правила перевозок опасных грузов" Додаток 2 до "Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении"(СМГС) станом на 01.07.2021
 6. "Технические условия размещения и крепления грузов" Додаток 3 до "Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении"(СМГС) станом на 01.07.2021
 7. "Информационное руководство" Додаток 5 до "Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении"(СМГС) станом на 12.01.2022
 8. "Руководство по накладной ЦИМ/СМГС" Додаток 6 до "Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении"(СМГС) станом на 01.07.2021
 9. "Служебная инструкция" до "Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении"(СИ к СМГС), введена в дію з 01.11.1951 зі змінами на 01.07.2021
 10. "Соглашение между железнодорожными администрациями государств–участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики об особенностях применения отдельных норм Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)" від 01.10.97 зі змінами на 18.10.2018
 11. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам", затверджені на 15 засіданні Ради по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності від 05.04.96 станом на 22.11.2021
 12. "Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума", затверджені Радою по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності, протокол від 21-22 травня 2009 №50, станом на 22.11.2021
 13. Закон України "Про відходи", від 05.03.98 за №187/98-ВР зі змінами на 13.04.2020
 14. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", від 25.06.91 за №1264-ХІІ зі змінами на 03.12.2020
 15. Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів", від 06.04.2000 за №1644-ІІІ зі змінами на 03.12.2020
 16. Закон України "Про пестициди і агрохімікати", від 02.03.1995 за №86/95-ВР зі змінами на 30.06.2021
 17. "Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки", затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 за №956 зі змінами на 23.12.2015
 18. "Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів", затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 за №733 зі змінами на 22.03.2017
 19. "Порядок проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 за №1285 зі змінами на 08.04.2015
 20. "Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 за №368 зі змінами на 29.05.2013
 21. "Положення про здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері страхування при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом", затверджено наказом Міністерства транспорту України від 19.11.2003 за №898 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.12.2003 за №1132/845
 22. "Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті", затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 за №235 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.07.2017 за №904/30772
 23. "Порядок визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів", затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.07.2008 за №869 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.08.2008 за №758/15449 зі змінами на 28.11.2012
 24. "Порядок визначення центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів", затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.07.2008 за №867 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.08.2008 за №756/15447 зі змінами на 28.11.2012
 25. "Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів", затверджений наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.2015 за №166/550 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.06.2015 за №663/27108 зі змінами на 08.02.2017
 26. "Порядок розроблення технічної документації щодо розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах, які перевозяться залізничним транспортом", затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 18.05.2010 за №299 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 12.07.2010 за №503/17798 зі змінами на 08.06.2011
 27. "Порядок складання іспитів працівниками суб'єктів перевезення небезпечних вантажів", затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.09.2010 за №604 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 13.09.2010 за №809/18104 зі змінами на 28.11.2012
 28. "Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом", затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 за №567 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 23.11.2000 за №857/5078 зі змінами на 25.04.2017
 29. "Правила видачі вантажів", затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 за №644 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 24.11.2000 за №862/5083 зі змінами на 14.10.2014
 30. "Правила перевезення наливних вантажів", затверджені наказом Міністерства транспорту України від 18.04.2003 за №299 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 07.07.2003 за №558/7879 зі змінами на 25.04.2017
 31. "Правила перевезення небезпечних вантажів", затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 за №1430 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 26.02.2009 за №180/16196 зі змінами на 04.12.2017
 32. "Правила комерційного огляду поїздів та вагонів", затверджені наказом Укрзалізниці від 26.04.2006 за №152-Ц